Integritet och kakor

INSAMLING AV INFORMATION

Raoul Wallenberg Academy ("vi" eller "oss") värnar om skydd för personuppgifter och personlig integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi i egenskap av personuppgiftsansvarig, enligt den definition som anges i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, "GDPR") samlar in och behandlar information om dig ("personuppgifter") samt annan information om dig.

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under så lång tid som krävs enligt lag, eller upp till tre år efter en aktiv kontakt. Om det inte finns något rättsligt krav, behåller vi endast information om dig så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in.

KAKOR PÅ  SAJTEN OCH INSTÄLLNINGAR

Nedan finns en beskrivning av vad webbplatskakor (cookies) är och vi listar också alla kakor som används på sajten, hur de klassificeras och vilken tjänst som använder dem.
Du kan alltid ändra dina inställningar för vilka typer av kakor som du godkänner vid ditt besök på webbplatsen.

KONTAKTA OSS

Du kan när som helst vända dig till Raoul Wallenberg Academy om du har frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter: Raoul Wallenberg Academy: info@rwa.se, Grev Turegatan 44, 114 38 Stockholm.

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Raoul Wallenberg Academys behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08 657 61 00).