Om Kubprogrammet

Ett unikt gymnasieprogram i Raoul Wallenbergs anda

Kubprogrammet består av 30 Kuber. Varje Kub representerar en av de 30 artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Kuberna skickad till utvalda gymnasieskolor i hela Sverige, från Piteå till Helsingborg. Dessutom finns det Kuber internationellt, bland annat i Frankrike, Spanien, Ungern och Serbien.

Genom kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. 

Kubprogrammet pågår under ett läsår och avslutas med en utställning där skolorna får ta del av varandras kubarbete, får diplom och ny inspiration. Genom Kuben lär sig eleverna att agera i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage.

Genom Kuben får vi visa i en fysisk form hur vi vill kämpa för att förändra samhället

Elev, De Geergymnasiet

Vill du delta?

Registrera ditt intresse