20

Rätten till fredliga möten

Dragonskolan

Umeå

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Alla har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Dragonskolan

Dragonskolan i Umeå tilldelades artikel 20, frihet till fredliga möten. Som tidigare år då vi deltagit i Kuben-projektet valde ämneslaget i samhällskunskap att tidigt involvera andra lärare på skolan. Bygg- och ellärarna gav sina elever ett praktiskt projekt och de fick utforma en fysisk innekub med tak, väggar och indragen el för att skapa en utställningsyta inomhus. Denna innekub blev under våren vår utställningsyta, ett välbehövlig inslag då vi har snörika vintrar. Även lärare i pedagogiskt ledarskap har låtit elever genomföra aktiviteter med barngrupper för att synliggöra de mänskliga rättigheterna.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.