26

Rätten till utbildning

Önums friskola

Vara

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Önum

Vi har arbetat med Rätten till utbildning artikel 26 Personalen har arbetat med materialet och filmen Hitta din inre Raoul och diskuterat i smågrupper och tillsammans. Med vårens händelser i Ukraina berörde den oss på ett starkt sätt. Detta material har även årskurs 5 arbetat med i sitt likabehandlingsarbete. Vi har på detta sätt lärt känna Raoul Wallenberg. Varje avdelning har arbetat på olika sätt och har haft som mål att redovisa något arbete i Kuben. Vi har valt att inte ha Kuben öppen alla dagar för att det inte ska bli en lekplats. En gatupratare har fått bjuda in! På förskolan har avdelningarna visat upp sitt lärande bland annat genom Babblarna, blogg och månadsmänniskor. Fotografier på olika lärandetillfällen som bland annat arbete med antalsuppfattning och odlingar har visat våra besökare vad vi arbetar med. Förskoleklassen fick fundera kring frågan varför man går i skolan. Alla elevernas svar samlades runt ett foto av vår skola. Många kloka tankar. På lågstadiet gjordes en tankekarta kring vad rätten till utbildning betyder. Utifrån det tittade vi på olika filmer som jämförde olika skolor hur de ser ut. Vi gjorde även en lektion om Pippi och varför hon inte går i skolan. Eleverna fick arbeta i gruppen, skriva och sedan redovisa sina tankar. Till sist byggde vi klassrum i 3D i grupper samt skrev varsin berättelse. Där fick eleverna använda sin fantasi. Det kunde handla om skolan som försvann så att ingen kunde gå i skolan och om flickan som inte fick gå till skolan för hon var tvungen att arbeta. På fritids har arbetet med temat Superhjältar lett till frågan - Vad har vi för superhjältar i samhället? Vad vill du bli när du blir stor? Barnen har fått besöka en bondgård och träffat bonden Malin, brandmannen Ronny och polismannen Christoffer, pratat med snickare, elektriker och fönsterputsare och ställt massa frågor. Vilket är ditt drömjobb? Vad krävs för att få jobba med det man vill? Vilken tur vi har här i Sverige som har rätten att få utbilda oss! 4-6:or har haft flera temadagar där eleverna har fått välja olika saker som de vill lära sig mer om. Det har bland annat handlat om rymden, bilar, skolan i andra länder och praktiskt arbete i slöjd och teknik. Vi har lagat mat från olika delar av världen och bjudit varandra på. Genom att koppla detta arbete till de globala målen har vi fått med det perspektivet. Vi har också gjort jämförelser i tid, hur har det varit i Sverige och hur kan framtiden se ut? Skillnader mellan flickor och pojkar? Vi har uppmärksammat Malalas kamp för allas rätt till utbildning. Sammanfattningsvis har arbetet med Kuben i Önum visat upp vårt lärandeuppdrag på olika sätt. Utställningen i Kuben har bjudit in oss, föräldrar och andra intresserade att ta del av lärandet på Önums Friskola. Arbetet redovisades i sin helhet på skolans skolgårdsfest där alla bjöds in. Vi har kunnat se lärandet från 1-åring till 13-åring. Hur allt hänger ihop och hur vi är viktiga tillsammans! Kuben har nu lämnat Önum, men lärandet fortsätter!

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.