02

Rätten att inte diskrimineras

Platengymnasiet

Motala

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Platengymnasiet

Inredningen av kuben, rent visuellt, har åk 2 elever som går NASA inriktningen jobbat med. Det är de eleverna som inrett kuben och även spelat in intervjuer som spelades upp i insidan av kuben. Detta visades upp den 10 maj i samband med Europadagen. Våra EU-juniorambassadörer jobbade med invigningen av kuben och programmet den dagen. Det var schemabrytande för alla våra ettor och gymnasiesärskolan. Programmet bestod av musikuppträdanden och tal. Under programmets gång kunde man gå in i kuben, lyssna och reflektera. Eleverna hade även förberett en tipspromenad. Det bjöds på cider och tilltugg.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.