22

Rätten till ett människovärde

Raoul Wallenbergsskolan Bagartorp

Bagartorp

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Alla har rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hens människovärde och utvecklingen av hens personlighet.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Bagartorp

På Raoul Wallenbergskolan Bagartorp har vi blivit tilldelade artikelnummer 22: ”Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.” (FN:s konventioner om mänskliga rättigheter) Vi har arbetat årskursvis där vi har lyft rätten att vara sig själv och kunna få samhälleliga förutsättningar oavsett etnicitet, bakgrund, kultur, ekonomi, kön och funktionsnedsättning. Vi har fokuserat på särskilda områden i olika klasser och belyst människovärde genom målningar, skulpturer och planscher. Det sitter även olika lappar med budskap på en spegel som symboliserar bland annat social trygghet och identitet.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.