23

Rätten till arbete

Raoul Wallenbergsskolan Bromma

Bromma

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Alla har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet. Alla har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Bromma

Inför kubprojektet Artikel no: 23 ”Rätten till arbete” designade elever i åk 9 ett föremål för att anpassa en arbetsplats till funktionsvarierade personers behov. Uppdrag: I Stockholms stads olika arbetsplatser ska ditt designade föremål finnas utplacerade. Lämpliga åtgärder bör vidtas, dvs. effektiva och praktiska åtgärder för att organisera arbetsplatsen med hänsyn till personer som är funktionsvarierade, t.ex. inredning av lokaler eller anpassning av utrustning (Prototyper).

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.