17

Rätten att äga egendom

Raoul Wallenbergsskolan Järvastaden

Järvastaden

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Järvastaden

Arbetet leddes av Camilla Näs och Grace Heinin. Arbetet startades igång med att diskutera hur artikel 17 kan konkretiseras för eleverna. Under tiden levererades Kuben till skolgården och det var ett stort mysterium för många elever. Vid början av vårterminen så skickades det ut till alla lärare på skolan vilken artikel som vi blev tilldelade samt förslag på hur en kan tolka artikeln och göra den tydlig för låg- och mellanstadiet. Efter en tid så fick lärarna berätta hur det har valt att gestalta artikeln och vad deras bidrag till Kuben skulle vara. Årskursvis så arbetade eleverna med de bidrag till kuben och hur klasserna har pratar om artikeln. Vi bad lärarna att sammanställa hur de hade arbetat med artikeln och bilder på deras arbeten, det sattes ihop i en presentation. När alla bidrag var klara så smyckades Kuben med allas bidrag. Presentationen med bidrag från varje årskurs presenterades för alla klasserna. Sen var det dags för invigning. Kuben öppnades och alla klasser fick enligt ett schema komma och titta. Eleverna var mycket nöjda och tyckte om Kuben och det var fint att se eleverna engagerade.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.