14

Rätten till asyl i andra länder

Strömbackaskolan

Piteå

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot FN:s ändamål och grundsatser.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Strömbackaskolan

Under våren har elever på samhälls- och språkintroduktionsprogrammen arbetat med artikel 18; Rätten till asyl. “Under flykten till Sverige hände det många hemska saker, men även bra.” Genom arbetet med kuben vill eleverna från språkintroduktion dela sin upplevelse. I samtalet mellan eleverna från språkintroduktion och samhällsprogrammet pratar de om vad rätten till asyl betyder för dem. Elevernas arbete och kreativitet ska resultera i en utställning innehållande information och intervjuer med elever från språkintroduktions personliga erfarenheter. Gripande berättelser som bidrar med nya perspektiv och ökad förståelse för Rätten till asyl.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.