08

Rätten att inte kränkas

Westerlundska Gymnasiet

Enköping

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hens grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Westerlundska Gymnasiet

På Westerlundska gymnasiet har vi arbetet utifrån visionen: ”Att få lära sig mer om MR och förhållandena i Sverige och omvärlden". ​Att inte enbart teoretiska kunskaper om MR utan att eleverna får använda sin kreativitet och gestalta inuti kuben hur dem kan stå upp för mänskliga rättigheter med hjälp av text, bild, film, teater och installationer utifrån perspektivet hur varje människa kan göra skillnad. Kuben fungerar som en katalysator för att lyfta viktiga frågor som rör allas lika värde.​

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.