05

Rätten att inte torteras

De Geergymnasiet

Norrköping

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

De Geergymnasiet

Kuben på De Geergymnasiet har ett eget rum! Vi har sedan våren 2022 ett KUB-rum på skolan som är dels en utställningslokal men också ett rum där elever kan sitta och plugga eller bara umgås under rasterna. Det är vi mycket stolta över. I arbetet med kuben, mänskliga rättigheter och civilkurage så har arbetet sett lite olika ut. En klass har haft i uppgift att genomföra en av de 100 handlingarna som gör skillnad för att sedan koppla handlingen till någon av FNs artiklar från den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. En annan grupp har gjort samma sak men har dessutom sökt sambanden till de globala målen. Allt hänger ihop! Andra elever har fördjupat sig i hedersfrågan. De har tittat på dokumentärer, diskuterat och skapat egna visualiseringar och de har även arbetat med teser inspirerade av FNs deklaration som de ska argumentera för i text. Dessutom har vi en mycket aktiv Raoul Wallenberg Differencemakers-förening på skolan. De förgyller vardagen och samhället med sina återkommande mikro- och makrohandlingar. Deras arbete syns i de små filmerna.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.