07

Rätten till likhet inför lagen

Fredrika Bremer gymnasiet

Haninge

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Fredrika Bremer gymnasiet

”Rätten till Likhet inför Lagen” Arbetet med artikel 7; ”Rätten till Likhet inför Lagen” har genomsyrat klassens arbete under året inom ramen för Samhällskunskap 1b. En insikt som har vuxit fram hos våra elever under året är rätten till likhet inför lagen inte är en absolut princip, kanske inte ens i Sverige. Etnicitet, religion, pengar är faktorer som kan spela en roll i den påföljd som domstolen dömer dig till, men där risken för denna typ av godtycklighet ändå är mindre i Sverige än i många andra länder.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.