02

Rätten att inte diskrimineras

Huddinge gymnasium

Huddinge

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Huddinge gymnasium

Vi valde att med kuben estetiskt uttrycka olika typer av diskrimineringsgrunder. Då artikel två är bred och innehållsrik delade klassen in sig, där varje grupp blev ansvarig för en vägg av kuben och fick välja en diskrimineringsgrund. Religion, nationalitet, etnicitet, kön, sexuell läggning fick var sin del. Sedan var det fritt att laborera med estetiska tekniker; akvarell, collage, oljemålningar blandades friskt. Den sista väggen fylldes med citat från kända personer som Rosa Parks, Nelson Mandela, Martin Luther King jr m.fl angående diskriminering som sammanfogade de övriga väggarnas budskap. Kuben placerades i övre centralhallen där alla elever passerar under skoldagen så de kunde se, undersöka och läsa för att sedan gå vidare och fundera kring diskriminering.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.