13

Rätten att fritt förflytta sig

Praktiska gymnasiet Växjö

Växjö

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Praktiska gymnasiet Växjö

På vår skola var samtliga program engagerade i processen med kuben: • Bygg- och anläggningsprogrammet byggde ihop kuben, skaffade ett tak och målade det svart. • El- och energiprogrammet ordnade belysning så att det såg ut som om det fanns en stjärnhimmel i taket. • Handels- och administrationsprogrammet bidrog med att köpa en jordglob som vi satte i mitten av kuben, men även med att boka in så att vår kub visades upp på Utvandrarnas hus, som är ett museum i Växjö. • Industritekniska programmet och VVS-programmet svetsade en piedestal och händer som håller upp jordklotet. • Fordon- och transportprogrammet transporterade kuben när vi ställde ut den på museet. Alla elever på skolan skrev även en text som handlade om rätten att fritt förflytta sig. En elev intervjuade också en annan om hennes väg från krigsdrabbade Somalia till ett bättre liv i Sverige. Alla brev och reportaget klistrades sedan upp i vår kub och därefter har alla på skolan samt alla besökare på museet kunnat läsa våra berättelser. Genom arbetet med kuben har vi breddat våra perspektiv och fått insikt i hur olika människors liv kan te sig. Vi har kommit ut på andra sidan och är nu kanske lite mer ödmjuka än innan.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.