14

Rätten till asyl i andra länder

Raoul Wallenbergsskolan Bagartorp

Solna

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot FN:s ändamål och grundsatser.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Om vår rättighet

Tanken med vår kub är "nyckeln till frihet". Den ena sidan av kuben representerar krig och konflikt. Vi har målat en världskarta och markerat ut vissa platser där det är oroligt i landet av olika anledningar. Det står korta faktatexter till de utsatta områdena. Vidare syns olika länders pass samt uppehållstillstånd för olika människor. Dessa är viktiga aspekter inom asyl som också leder till en känsla av frihet. Den andra sidan av kuben utgör ”freden”. Där har vi FN:s logga samt flaggor från medlemsländer. Fotstegen på golvet symboliserar vägen från krig till fred och rätten till asyl.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.