21

Rätten till medbestämmande

Strömbackaskolan

Piteå

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Alla har rätt att delta i sitt landsstyre, direkt eller genom fritt valda ombud. Alla har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.