03

Rätten till ett tryggt liv

TBS Karlstad

Karlstad

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

TBS Karlstad

Rätten till ett tryggt liv Vi har arbetat med KUBen utifrån trygghet. Dels har vi försökt att göra den till en trygg plats med mysiga lampor, blommor och stärkande budskap och dels har vi jobbat med att informera om trygghet. Vi har också utgått från att trygghet kan vara olika saker för olika personer beroende på vilken situation man befinner sig i – vilket har gjort att vi fokuserat vårt arbete på att informera om var man kan vända sig om man upplever sig otrygg utifrån kön, sexuell läggning, ekonomi och hemsituation.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.