25

Rätten till tillräcklig levnadsstandard

Yrkesgymnasiet Gävle

Gävle

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, eller annan förlust av försörjning.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Yrkesgymnasiet Gävle

Vi är på gång och arbetet med den fysiska kuben har påbörjats. Vi har fått sponsorer till det mesta av materialet och siktar på att överlämna vår kub till RIA under nästa år. Under hösten arbetade eleverna traditionellt med kuben, undersökte och räknade på boendeförhållandena i värden, jobbade med tillgången på vatten mm. I januari skapades kontakt med RIA och därefter startade arbetet med att planera kuben och hitta sponsorer. Under nästa läsår räknar vi med att färdigställa kuben.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.