24

Rätten till vila och fritid

Yrkesgymnasiet Malmö

Malmö

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Alla har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Grupp 1

På vår skola har vi arbetat med ett projekt där vi fokuserade på mänskliga rättigheter, särskilt vila och fritid. Det var verkligen spännande att få arbeta med detta ämne eftersom det är så viktigt för alla människor och det gjorde oss medvetna om delar av samhället som vi inte kände till innan. Vi började med att lära oss om vad mänskliga rättigheter är och sedan varför och på vilket sätt vila och fritid är en mänsklig rättighet. Sedan delades vi upp i mindre grupper och varje grupp fick en sida av kuben att jobba med. Vi diskuterade idéer och kom överens om hur vi skulle dekorera våra sidor för att spegla det vi hade lärt oss om ämnet. Kuben blev en plats där hela skolan kunde se varandras arbeten. Vi höll även en presentation för klassen där vi skrev texter och förklarade våra idéer och vad vi hade lärt oss om mänskliga rättigheter och vikten av vila och fritid. I årskurs ett gjorde vi skriftliga arbeten på engelskan om barnarbete baserat på det yrkesprogram som vi läste och i årskurs två på historian lärde de sig om hur barns rätt till vila och fritid förändrats i Sverige. Årskurs tre hjälpte till att samla in bilder på de aktiviteter som skolans elever gör på sin fritid. Det var en rolig och lärorik upplevelse att arbeta med detta projekt. Vi lärde oss inte bara om mänskliga rättigheter, utan också om hur man kan samarbeta med varandra för att nå ett gemensamt mål. Skolan reflekterade även över vikten av att elever får vila och fritid från skolstressen och anordnade flera fritidsaktiviteter som ni kan se nedan.

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.