08

Rätten att inte kränkas

Käppala skola

Lidingö

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hens grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Artikel 8: Rätten att inte kränkas

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.