13

Rätten att fritt förflytta sig

Kvickentorpsskolan

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Mänskliga rättihgeter

Kuben – Kvickentorpsskolan Uppstart Vi var några lärare som deltog i den gemensamma uppstarten på historiska muséet i augusti. Vår skola fick artikel 13, rätten till förflyttning. Presentation av Kuben inför kollegiet Vi visade inspirationsfilmer från Uppstartsdagen (Youtube) och informerade om den artikel vi fått, samt om projektet i stort. Mentorer/klasslärare får i uppdrag att kolla intresse för att bli Kuben-representant i sina klasser. Utskick av informationsmaterial till mentorer/klasslärare Material från uppstartsdagen samt en powerpoint gjord av en av våra lärare. Utbildningsdag – RWA här på skolan Årskurser från mellan- och högstadiet skickade sina Kuben-representanter till denna dag då de fick en närmare inblick i vad Kuben är för något. Kuben byggs Kuben-representanterna bygger upp Kuben tillsammans med oss lärare i skolans ljushall. Kuben invigs Rektor håller ett tal om civilkurage, Raoul Wallenberg, förflyttning (tema på skolan) samt kuben. Minnesdag för Raoul Wallenberg Rektor tänder ett ljus på ett bord i Kuben för att hedra Raoul Wallenberg. Arbeten sätts upp i Kuben Spoken word-dikter med förflyttning som tema sättas upp i Kuben. Minecraft – arbete med tema förflyttning visas i Kuben. Skolan har under läsåret haft temat Förflyttning i o m att skolan flyttar till en ny byggnad och vi har kombinerat det med artikel 13 i de mänskliga rättigheterna. Vi har jobbat med etik och moral på lektionerna i samband med förflyttning och vi har tittat på hur rätten till förflyttning sett ut historiskt i Sverige (läsa och diskutera utdrag ur Utvandrarna). Vi har jobbat med förebilder som satts upp i Kuben. En musikal har satts upp med temat förflyttning. Avslutning av Kuben Vi var några lärare och elever som deltog i slutarrangemanget på Space. Våra elever presenterade några av sina projekt inom Kuben och tog emot diplom.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.